Homeข่าวสดทันเวลาผวจ.ภูเก็ต มั่นใจ “ทีม” ไม่เสียขวัญ แม้ถูกย้ายไปเพชรบุรี

ผวจ.ภูเก็ต มั่นใจ “ทีม” ไม่เสียขวัญ แม้ถูกย้ายไปเพชรบุรี

วันที่ 15 เม.ย. ภายหลัง กระทรวงมหาดไทย เสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัด ประกอบด้วย 1. นายกอบชัย บุญอรณะ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 2. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และ 3. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ที่มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขต ภูเก็ต อ.กะทู้ ผู้สื่อข่าวได้ติดตามภารกิจของนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.ภูเก็ต หลังจากทราบ ว่ามีคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทย ให้ย้ายไปเป็น ผวจ.เพชรบุรี และโยก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ มาดำรงตำแหน่งแทน

ผู้สื่อข่าวสังเกตสีหน้า ผวจ.ภูเก็ต ค่อนข้างเคร่งครียด ก่อนให้สัมภาษณ์ว่า คำสั่งโยกย้ายก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชา ตนมีหน้าที่ และจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่านั้น

“การดำรงตำแหน่งในระยะนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งหากมีคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งที่ใดก็ต้องไปตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และในระหว่างที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ก็ยังคงดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในการช่วยเหลือดูแลการนำทีมแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ตในการจะฝ่าฟันโควิด-19 ต่อไป เชื่อว่าทีมงานบุคลากรแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้เรียนไปหลายครั้งแล้วว่า เป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ และต้องขอขอบคุณทุกคน เพราะเป็นทีมที่แข็งแกร่งและเข้มแข็ง ซึ่งผมยังคงมีหน้าที่กำกับดูแลและประสานราชการให้เป็นไปตามคำแนะนำของคุณหมอ เพราะการดำเนินการต่างๆ จะต้องผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งมีการประชุมและหารือกันในทุกมิติ”

ผู้สื่อข่าวถามว่าทีมงานที่ทำงานเกี่ยวกับโควิด-19 หรือผู้ใต้บังคับบัญชา จะเสียขวัญหรือไม่ ผวจ.ภูเก็ต ตอบว่า ทีมงานเราเข้มแข็ง

“อย่าได้ไปยึดติดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เราทำงานกันเป็นทีม”