Homeข่าวสดทันเวลาผู้ว่าฯพังงาสั่งร้านสะดวกซื้อติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ

ผู้ว่าฯพังงาสั่งร้านสะดวกซื้อติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ลงนามคำสั่งจังหวัด เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันและสกักกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในจังหวัดพังงา ด้วยการยกระดับการป้องกันในสถานประกอบการประเภท ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ให้มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานและลูกค้าทุกคนก่อนเข้าร้าน ให้มีจุดวางแอลกอฮอล์ เจลฆ่าเชื้อในจุดบริการลูกค้า บริเวณประตู เข้า-ออก ทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อย โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตั้งแต่เวลาเปิดจนเวลาปิด ให้พนักงานและลูกค้าสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนเข้าร้าน จัดระยะห่างระหว่างลูกค้าที่เข้าไปซื้อสินค้าในแต่ละครั้งเพื่อลดความแออัด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป