Posted in ข่าวสดทันเวลา

‘ระยะห่างสังคม’บนชัตเติ้ลบัส จำเป็นมาก’ยุคโควิด-19’ระบาดกรุง

ทางหน่วยภาครัฐจึงพยายามรณรงค์ให้ทุกคนมี “ระยะห่างทางสังคม” หรือ “Social Distancing” ไม่ว่าจะทำอะไร อยู่ที่ไหน ควรอยู่ให้ห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร และหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้  “กรุงเทพมหานคร”  (กทม.) ได้ทดลองเดินรถชัตเติ้ลบัส BMA-FEEDER ให้บริการนำคนส่งระบบขนส่งมวลชนหลัก เพื่อแก้ปัญหารถติด โดยถือเป็นการพัฒนาด้านการจราจรและการขนส่งสาธารณะให้ชาวกรุงเทพฯและปริมณฑลเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ด้วยการเชื่อมต่อระบบการเดินทางต่างๆ เป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาด้านการขนส่งและจราจรของ กทม. ที่ต้องการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรในอนาคต มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน (Towards Sustainable Transport) โดยมีเป้าประสงค์จะยกระดับการเข้าถึงและเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (Public Transport) ด้วยการขยายโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และรถไฟชานเมือง เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง  ลดการใช้ยวดยานพาหนะส่วนบุคคล และส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะทางรางและเชื่อมต่อรูปแบบการขนส่งประเภทอื่น  รวมทั้งพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีระบบขนส่งหลักให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่น หรือระบบส่งต่อ (Feeder) เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ตามแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561–2565) ได้กำหนดแนวทางดำเนินการให้เป็นไปตามประเด็น วิสัยทัศน์ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย เพื่อให้ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก […]

Posted in ข่าวสดทันเวลา

สธ.เติมชุดPPE-หน้ากาก N95 ลงใต้ 1 หมื่นชุด

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวถึงการจัดสรรหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) หน้ากาก N 95 ชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) รวมถึงยารักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งพบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์จากรพ.ต่างๆ ร้องเรียนว่าไม่เพียงพอ ว่า ในเรื่องของการกระจายยาและเวชภัณฑ์ต่างเพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 นั้น ขณะนี้เราจะจัดส่งตามจำนวนผู้ป่วยในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจัดสรรทรัพยากรโดยใช้การคำนวณผู้ป่วย 1 คน ต้องการการรักษาเฉลี่ย 10 วัน โดยเฉลี่ยแล้วยารักษาผู้ป่วย 1 คน ประมาณ 50-70 เม็ด ชุดพีพีอี ประมาณ 200-270 ชุด หน้ากาก N95 ประมาณ 200-270 ชิ้น เช่นกัน ผู้สื่อข่าวถามว่า เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การระบาดเปลี่ยนแปลง พบผู้ป่วยในหลายๆจังหวัด ดังนั้นต้องปรับการกระจายยา – อุปกรณ์ป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์ใหม่หรือไม่ นพ.วิฑูรย์ กล่าวว่า เรื่องนี้ทางคณะทำงานด้านการกระจายทรัพยากรเหล่านี้จะเป็นผู้พิจารณาและส่งเรื่องมาให้องค์การเภสัชฯ […]

Posted in ข่าวสดทันเวลา

บอร์ด กสศ.ปรับแผนรับกลุ่มเด็กยากจน กระทบโควิด-19 เร่งช่วยกลุ่มเสี่ยง

วันที่ 29 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร กสศ. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 บอร์ดได้เห็นชอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้สามารถดำเนินภารกิจช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที โดย กสศ.จะเร่งเบิกจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษ จำนวน 711,536 คน ครอบคลุมสถานศึกษาจำนวน 27,805 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่เปิดเทอม 1/2563 นอกจากนี้ บอร์ดยังอนุมัติปรับโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและกว้างขวางขึ้น โดยจะช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน ให้ได้รับการฝึกอาชีพหรือเตรียมส่งกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังช่วยเหลือเด็กปฐมวัยในครอบครัวยากจนหรือด้อยโอกาสให้เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า 40,000 คน โดยมีการปรับอัตราเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยให้ใกล้เคียงกับทุนเสมอภาคอีกด้วย ผู้จัดการ กสศ. กล่าวว่า เด็กเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงทั้งในด้านสุขภาพและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ครอบครัวของเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างรายวัน คาดการณ์ว่าหากสถานการณ์โรคโควิด-19 รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดการสูญเสียรายได้เป็นเวลานานจะมีแนวโน้มออกจากระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้นในช่วงเปิดเทอมที่จะถึงนี้ และในปีการศึกษา […]

Posted in ข่าวสดทันเวลา

พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม109ราย กระจุกตัวกทม.-ตะวันออก-ใต้

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล  นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า นายกฯได้ฝากขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขที่ร่วมกันต่อสู้สกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 ทั้งนี้สถานการณ์โควิด-19  มีผู้ป่วยเพิ่ม 109  ราย รวมผู้ป่วยสะสม 1,245 ราย ส่วนใหญ่การกระจายของโรคอยู่ที่กรุงเทพ-ปริมณฑล กลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกและภาคใต้ รวมถึงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อายุเฉลี่ย 20-59 ปี เป็นกลุ่มวัยที่ติดเชื้อมากที่สุด 80% มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการเลย นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก สหรัฐอเมริกาติดเชื้อแล้ว 104,142 ราย ตัวเลขที่น่ากังวลคือการเสียชีวิตของประเทศอิตาลี 9,134 ราย  มีประเทศที่ล็อคดาวน์ทั้งประเทศ 12 ประเทศ  ขณะที่ยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กรมบัญชีกลาง องค์การอาหารและยา(อย.) องค์การเภสัช(อภ.) อำนวยความสะดวกให้นำเข้ามาอย่างถูกต้องจากประเทศ จีน และญี่ปุ่น โดยกำหนดให้มีการยกเว้นระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการทุกวงเงิน เช่น หน้ากาN95 ชุดป้องกันPPE เป็นต้น “นายกฯมีความห่วงใยจากมาตรการรับเงินเยียวยา 5,000 […]

Posted in ข่าวสดทันเวลา

คลังการันตี ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ไม่ล่ม ระบบรับได้ 3.48 ล้านคนต่อนาที

วันที่ 28 มี.ค. 2563 นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) กล่าวว่า www.เราไม่ทิ้งกัน.com ที่ใช้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินเยียวยา จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน มีความพร้อมที่จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันนี้ (28 มี.ค.63) เป็นต้นไป ขณะที่ ทุกคนสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ทุกช่วงเวลา เนื่องจากเปิดตลอด 24 ชั่วโมง จึงไม่จำเป็นต้องแห่มาลงทะเบียนตั้งแต่วันแรก เพราะยังมีเวลาให้ทุกคนเตรียมข้อมูลส่วนตัว โดยระบบสามารถรองรับการทำธุรกรรมได้ถึง 58,000 รายการในเวลาเดียวกัน หรือคิดเป็นจำนวน 3.48 ล้านคนต่อนาที ทั้งนี้ คาดว่าระบบจะสามารถรองรับจำนวนประชาชนที่ต้องการเข้ามาลงทะเบียนออนไลน์ได้แบบไร้กังวล และขอย้ำให้ผู้ลงทะเบียนควรใช้โทรศัพท์มือถือประจำตัวที่สามารถติดต่อสื่อสารถึงผู้ใช้สิทธิ์ เพื่อระบบจะได้แจ้งผลการลงทะเบียนและสิทธิ์ตามมาตรการตอบกลับมายังผู้ลงทะเบียนผ่านทางข้อความ SMS เมื่อลงทะเบียนแล้ว ระบบพร้อมจ่ายเงินเยียวยาเข้าบัญชีเร็วสุดภายใน 7 วันทำการ โดยจะโอนเงินให้บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านบัญชีธนาคารที่มีชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีตรงกับชื่อและนามสกุลนำมาลงทะเบียน โดยการลงทะเบียนรับสิทธิ์ครั้งนี้แตกต่างจากโครงการ ชิม ช้อป ใช้ ที่ใครลงก่อนได้ก่อน […]

Posted in ข่าวสดทันเวลา

สหรัฐอัดฉีดงบฉุกเฉินฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจก้อนใหญ่ที่สุด

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 27 มี.ค.ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามในกฎหมายงบประมาณฉุกเฉิน 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ( ราว 71.5 ล้านล้านบาท ) เพื่อช่วยเหลือทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ “โควิด-19” วงเงินดังกล่าวถือเป็นงบประมาณฉุกเฉินกระตุ้นเศรษฐกิจสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐ โดยการลงนามของทรัมป์เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังชาวอเมริกันขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานกับกระทรวงแรงงานมากถึง 3.3 ล้านคนภายในสัปดาห์เดียว สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2525 ขณะที่แม้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาร่วมกันผ่านกฎหมายด้วยเสียงสนับสนุน “เกือบเป็นเอกฉันท์” แต่เป็นกรณีไม่บ่อยครั้งนักที่พรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตร่วมมือกันอย่างจริงจังในการร่างกฎหมายฉบับนี้ ทั้งนี้ ความช่วยเหลือด้านการเงินจากรัฐบาลกลางรวมถึงเงินช่วยเหลือผู้ว่างงานสัปดาห์ละ 600 ดอลลาร์สหรัฐ ( ราว 19,528 บาท ) นานสูงสุด 4 เดือน เป็นวงเงินสูงสุด 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ( ราว 8.13 ล้านล้านบาท ) โดยบุคคลไม่ว่าอยู่ในหรือนอกระบบสวัสดิการของรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือเท่ากัน ส่วนลูกจ้างซึ่งยังคงทำงานตามปกติได้ แต่ถูกลงชั่วโมงการทำงานซึ่งจะทำให้ค่าตอบแทนลดลงตามไปด้วย รัฐบาลจะประกันรายได้ในชั่วโมงทำงานที่ลดลง ขณะเดียวกัน ยังมีการมอบเงินช่วยเหลือต่อครัวเรือนสูงสุด 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ ( ราว […]

Posted in ข่าวสดทันเวลา

หัวหินเจอป่วยโควิดเพิ่ม 4 ราย ชาวไทย 2 คน ต่างชาติอีก 2 รวมสะสม 11 ราย

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์บัญชาการป้องกัน Covid-19 อำเภอหัวหิน รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ของอำเภอหัวหิน ขอสรุปข้อมูลบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2563 ถึง 27 มีนาคม 2563 ดังนี้ 1. บุคคลที่ต้องเฝ้าระวังทั้งสิ้น 92 คน ครบกำหนดกักตัวเอง (จบการติดตาม) แล้ว 38 คน คงเหลือบุคคลต้องเฝ้าระวัง 54 คน 2. ในจำนวนบุคคลที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง 54 คน นั้น แยกเป็น 2.1 แรงงานผิดกฎหมายเกาหลีใต้ 1 คน 2.2 บุคคลที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง 53 คน (นักท่องเที่ยว 49 คน คนไทย 4 คน) (เดินทางมาจากยุโรป 37 คน […]

Posted in ข่าวสดทันเวลา

ร้านขนมจีนเส้นสดเมืองสุราษฎร์ฯ แจกฟรี 800 ชุด ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 มี.ค.63 ที่ร้านขนมจีนเส้นสด(หน้าเรือนจำ) เลขที่ 67 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี จัดแจกขนมจีน ขนมบ้าบิ่น และผลไม้ฟรี ให้กับประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ตั้งใจทำให้ได้กินของดีของอร่อยช่วยเหลือกันในยามมีโรคระบาด และร่วมกันสู้วิกฤติให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน นายอติชาต นาคสุวรรณ อายุ 36 ปี เจ้าของร้าน กล่าวว่า เดิมที่ร้านจะขายขนมจีนเส้นสดมานานกว่า 30 ปี จนเป็นที่รู้จักกันดีของชาวสุราษฎร์ธานี แต่ในช่วงนี้ในพื้นที่ประเทศไทยรวมถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในส่วนของร้านเองก็ต้องปิดหน้าร้านเพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงตามมาตรการของทางรัฐบาล แต่ก็ยังเปิดขายแบบสั่งกลับไปกินที่บ้านเท่านั้น เจ้าของร้านขนมจีนเส้นสดเมืองสุราษฎร์ฯ กล่าวต่อว่า ตนเองได้มองเห็นถึงความเดือดร้อนของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่บางส่วนได้รับผลกระทบ จึงได้คิดทำขนมจีนแจกให้ได้กินฟรี ซึ่งวันนี้ที่ร้านได้จัดทำขนมจีนไว้เป็นชุดจำนวน 700-800 ชุด จัดเป็นชุดเหมือนกับตอนที่ขายปกติและได้จัดเตรียมขนมจีนไว้กว่า 100 กิโลกรัม และเตรียมน้ำแกงไว้ 5 อย่าง คือน้ำยา น้ำพริก แกงไตปลา แกงป่า และแกงเขียวหวานไก่ โดยในหนึ่งชุดจะกินได้ 2 คน […]

Posted in ข่าวสดทันเวลา

กรุงศรี ออโต้ เพิ่มมาตรการอุ้มลูกค้าพิษ โควิด เผยขอพักหนี้กว่าแสนราย

วันที่ 27 มี.ค. นางกฤติยา ศรีสนิท ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า กรุงศรี ออโต้ ได้ขยายความช่วยเหลือลูกค้าที่สอดคล้องกับมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อจากธนาคารแห่งประเทศไทย ครอบคลุมลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอื่นที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่อง โดยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบตามสภาพการณ์และความจำเป็นเป็นรายกรณีต่อไป กรุงศรี ออโต้เผยแห่ขอพักหนี้กว่า 1.6แสนราย นางกฤติยา กล่าวต่อว่า ซึ่งเพิ่มเติมจากที่ก่อนหน้านี้กรุงศรี ออโต้ ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ทุกประเภทที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 มาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนก.พ.ที่ผ่านมา โดยให้พักชำระหนี้ได้สูงสุด 6 เดือน และปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวดลง สำหรับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม โดยสามารถแจ้งความประสงค์ตามเงื่อนไขที่กรุงศรี ออโต้ กำหนด ได้ทันที ทั้งนี้ ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ได้ดำเนินการรับเรื่องเพื่อพิจารณาไปแล้วกว่า 166,000 ราย นางกฤติยา กล่าวอีกว่า กรุงศรี ออโต้ ได้เตรียมความพร้อมด้านระบบให้รองรับการช่วยเหลือลูกค้าอย่างทันท่วงที ทั้งในส่วนของ Krungsri Auto Call Center ซึ่งได้เพิ่มคู่สายโทรศัพท์ เพิ่มเจ้าหน้าที่ […]

Posted in ข่าวสดทันเวลา

เครนยักษ์ถล่มทับบ้านเรือนประชาชน ซ.สุขุมวิทพัทยา 22 ชาวบ้านเจ็บ 3 ราย สาวใหญ่สาหัสขาซ้ายขาด

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 27 มี.ค.63 นายพรชัย สังข์เอียด ปลัดอำเภอบางละมุง ร.ต.อ.มะโนต ทิพย์เวช พนักงานสอบสวน สภ.บางละมุง พร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา ร่วมตรวจสอบเหตุ เครนถล่มใส่บ้านเรือนประชาชนเสียหาย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ บริเวณ ซ.สุขุมวิทพัทยา 22 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ที่เกิดเหตุ พบเครนยกของ มีความสูงหลายสิบเมตร หักโค่นทับอาคารบ้านเรือนประชาชน เสียหายจำนวน 6 หลัง ประกอบด้วยบ้านเลขที่ 142/42 – 142/147 ตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 ราย ได้แก่ นางถนอมศรี พิมสวัสดิ อายุ 65 ปี ขาซ้ายขาด ได้รับบาดเจ็บสาหัส, เด็กชายนิตินันท์ ผลโพธิ์ อายุ 12 ปี นำตัวส่ง รพ.กรุงเทพพัทยา อีกรายเป็นคนขับเครน ทราบชื่อ […]